dinsdag 14 februari 2017

In memoriam Sonia (1960-2017)


Aan allen ondergegaan als de zon;

de strijders,
bevrijd uit de onscheidbare dualiteit,
ontdaan van het stoffelijk harnas;

de gevallenen,
te ruste gelegd in de zaal der vele poorten,
gelaafd met honingwijn;

de gelukzaligen,
opgenomen in de weelde der elyzeese velden,
vermeid met de in onschuld geboren lam;

de wedergeborenen,
gekoesterd in de zesde der zeven levenssferen,
beloofd aan de wereld die zal komen;

de heersers van de apocalyps,
herrezen uit de eindtijd,
geëerd als engel en demoon;

aan jullie het duizendjarige vredesrijk.

("Uit de schaduw van de zielespiegel" ; © Roel Ghysel)

woensdag 1 februari 2017

Jij


Op het ritme van het geruis van de baren
golft speels de zeewind in je haar;
strandt, wit als de branding, in je bles.

Je bronzen huid licht op in de zon;
weerspiegelt de zeebloei
zilvergroen in je ogen.

Langs de blos op je wangen,
gespoord van milde zonnebrand,
zucht in een traan
de koelte van de westerbries.

Het zilt landt op je mond,
nestelt zich in ‘t zandkristal.
Je lippen proeven de smaak van zeewater.

Je adem,
in een zoetwarme golfstroom,
balsemt mijn gelaat.

In jou
vind ik,
als de meeuw deindansend op de schuimkoppen,
de rust van ‘t woelige water.

("Ergens nergens tussen eb en vloed", © Roel Ghysel)